Wiceminister Wdówik z wizytą w Gdańsku

W czwartek wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik odwiedził województwo pomorskie. Podczas swojej wizyty wiceminister poruszył wątek rządowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych m.in. poprzez programy „Dostępność Plus” oraz „Centra Opiekuńczo Mieszkalne”.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych są jednym z priorytetów rządu i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2020 roku wydatki na wdrażane i realizowane programy na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych przekroczą ponad 27 mld zł. Jeszcze w 2015 r. było to 15 mld zł.
– Od kilku lat polski rząd realizuje politykę, która podkreśla godność osób z niepełnosprawnościami. Realizuje całą gamę programów dzięki, którym te osoby mogą decydować o sobie w każdym aspekcie swojego życia – podkreślił wiceminister Wdówik w trakcie briefingu prasowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. W spotkaniu wzięli udział również wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz dyrektor gdańskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dariusz Majorka.
Jednym z wymienionych przez wiceministra Wdówika kluczowych programów wspierających osoby niepełnosprawne jest „Dostępność Plus”. Jego głównym celem jest likwidacja barier w życiu publicznym dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. – Dzięki programowi „Dostępność Plus” możemy zapewnić osobom z niepełnosprawnościami swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwość pełnego udziału w życiu społecznym i publicznym – powiedział wiceminister Wdówik.
Kolejnym istotnym elementem wsparcia osób niepełnosprawnych jest program „Centra Opiekuńczo Mieszkalne”. Do jego celów należą: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb. Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. Jak poinformował wiceminister Paweł Wdówik, program będzie rozszerzony także o organizacje pozarządowe.


 

Źródło: MRPiPS