Elbląg: Trwa rekrutacja do Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej

Szukasz pracy? Chcesz zmienić zawód? A może potrzebujesz podwyższyć swoje kompetencje? Weź udział w rekrutacji do Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.
– Najprościej mówiąc, projekt Elbląskie Centrum Integracji Społecznej realizowany przez Stowarzyszenie ESWIP pozwala bezrobotnym trwale wrócić na rynek pracy – mówi Hanna Oczkoś, kierownik ECIS.
– Oferujemy wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i praktyki, podczas których uczestnicy projektu mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz nabyć doświadczenie.
Praktyki odbywają się w pracowniach stolarskiej, biurowej, krawiecko-tapicerskiej i gospodarczej w Domu pod Cisem oraz na otwartym rynku pracy, w miejscu zgodnym ze ścieżką zawodową.
– Udział w projekcie mogą wziąć osoby bezrobotne, także osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 64 lat – wyjaśnia Hanna Oczkoś. – Naszym zadaniem jest tak poprowadzić uczestników, aby mogli swobodnie poruszać się na rynku pracy, a poprzez zdobyte kwalifikacje i umiejętności potrafili pracę znaleźć i ją utrzymać.
Obecnie trwa rekrutacja do projektu, który ruszy jesienią. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy: p.giermak@eswip.pl.


 

Źródło: UM Elbląg