XVI Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych

Termin i miejsce wydarzenia:
W tym roku z powodu COVID -19 Impreza odbędzie się w 3 edycjach. Uczestnicy mogą wziąć udział tylko w jednej edycji:

  1. Od 28.07.2020 (wtorek) do 30.07.2020 (czwartek)
  2. Od 04.08.2020 (wtorek) do 06.08.2020 (czwartek)
  3. Od 21.08.2020 (piątek) do 23.08.2020 (niedziela)

Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
ul. Moniuszki 24
11-500 Giżycko
Tel. (87) 428-58-98
Organizator: Stowarzyszenie Mazurska Szkoła Żeglarstwa
Współorganizatorzy: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, opieka medyczna i rehabilitacyjna). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
Zgłoszenia wyłącznie na drukach MSŻ należy wysłać listownie na adres Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa z dopiskiem na kopercie „Festiwal” do dnia 10 lipca 2020 r. Wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia na Festiwal.
Mazurska Szkoła Żeglarstwa Stowarzyszenie
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
e-mail: msz@msz.org.pl


 

Będzie to ogólnopolska impreza integracyjna z udziałem kilkuset osób, która ma udowodnić, że środowisko wodne jest łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Podczas tej imprezy będziemy mieli do dyspozycji wiele różnorodnego sprzętu wodnego: jachty kabinowe i otwarto – pokładowe (w tym dezety i katamarany), motorówki, kajaki itp. Przez dwa pierwsze dni będą prowadzone na wyżej wymienionym sprzęcie zajęcia na wodzie.
Trzeciego dnia zostaną rozegrane regaty – Memoriał EUGENIUSZA WILCZYŃSKIEGO.
Eugeniusz Wilczyński przez wiele lat wspierał żeglarstwo osób niepełnosprawnych.
Był Osobą, której żeglarstwo osób niepełnosprawnych zawdzięcza bardzo wiele.

Dokumenty do pobrania:

Ankieta beneficjenta
Ankieta-Zgłoszenie
Program Festiwalu
Regulamin Festiwalu