Rekrutacja do projektu Centrum Aktywności II

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Centrum Aktywności II.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez aktywne włączenie w życie społeczne, kulturalne przy wsparciu Trenera Aktywności. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, zamieszkującą miasto Olsztyn lub powiaty: olsztyński, ostródzki, szczycieński, w wieku 18 – 64 lata, nieaktywną zawodowo zgłoś swój udział!
W ramach projektu otrzymasz:

 1. wsparcie indywidualne Trenera Aktywności przez cały okres udziału w projekcie
 2. kompleksowe doradztwo psychologiczne i całożyciowe (spotkania indywidualne i grupowe)
 3. wsparcie tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby z niepełnosprawnością
 4. dodatkowe wsparcie specjalistów
 5. ciekawe zajęcia wyjazdowe (wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjno – zawodowymi)
 6. pakiet aktywizacyjny (pula środków finansowych do wykorzystania według potrzeb uczestnika)
 7. indywidualnie dopasowane szkolenia zawodowe
 8. staże zawodowe
 9. wsparcie w poszukaniu zatrudnienia
 10. osoby gotowe do podjęcia pracy zawodowej otrzymają wsparcie Trenera w oparciu o metodę zatrudnienia wspomaganego
 11. jeśli jesteś spoza Olsztyna, otrzymasz zwrot kosztów dojazdu

Udział w projekcie jest bezpłatny. Kontakt z biurem projektu:
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 107, 105
10-575 Olsztyn
e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl
tel./fax (89) 523-84-01
kom. 504-225-595
Karta zgłoszeniowa do pobrania
Projekt „Centrum Aktywności IIi dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.01.01 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.


 

Źródło: WMSON