Witamina A może pomóc w leczeniu utraty wzroku z powodu cukrzycy

Naukowcy odkryli niedawno, że u myszy chorych na cukrzycę, które otrzymały analog witaminy A znacznie poprawił się wzrok.
Nowe badania wykazały, że pojedyncza dawka chromoforu 9-cis-retinalu, analogu witaminy A, może znacznie poprawić osłabiony z powodu cukrzycy wzrok u myszy.
Badania opublikowane w The American Journal of Pathology, mogą pomóc naukowcom w opracowaniu skutecznych metod leczenia utraty wzroku związanej z wczesną retinopatią cukrzycową.
Według National Eye Institute retinopatia cukrzycowa jest chorobą oczu, która może powodować utratę wzroku u osób chorych na cukrzycę.
W późniejszej, a zwłaszcza zaawansowanej fazie stan ten występuje z powodu uszkodzenia naczyń krwionośnych w siatkówce chorego.
Osoby z cukrzycą są narażone na zbyt dużą zawartość cukru we krwi. Cukier może powodować blokowanie naczyń krwionośnych, powodując krwawienie.
Leczenie może mieć formę zastrzyków, leczenia laserowego lub operacji oka, w zależności od fazy choroby danej osoby.
Chociaż retinopatia cukrzycowa w późniejszych stadiach charakteryzuje się uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki, ostatnie badania sugerują, że we wczesnych stadiach osoba nadal może doświadczać utraty wzroku bez widocznego uszkodzenia naczyń krwionośnych.
Witamina A ma kluczowe znaczenie dla normalnego funkcjonowania wzroku. Według Office of Dietary Supplements pomaga w rozwoju białka, które umożliwia siatkówce wchłanianie światła, które jest powiązane z chromoforem 11-cis-siatkówki, który oko musi stale produkować, aby uzyskać optymalne widzenie.
Autorzy nowego badania zauważają, że istnieją dowody sugerujące, że cukrzyca może prowadzić do niedoborów witaminy A i że 11-cis-retinal jest niższy u szczurów z cukrzycą.
Z tego powodu naukowcy postawili hipotezę, że może istnieć związek między cukrzycą, niedoborem witaminy A i wczesną utratą wzroku charakterystyczną dla niektórych przypadków retinopatii cukrzycowej.


 

Źródło: medicalnewstoday.com