Warszawa: Wspieramy seniorów i osoby z niepełnosprawnościami

W okresie od 1 grudnia 2018 r. do dzisiaj, 16 czerwca 2020 r., miejskie urzędy zatrudniły 73 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Miasto wspiera też seniorów i osoby niepełnosprawne na innych polach.

Dostępność infrastruktury

W Warszawie jest w sumie 4213 przystanków komunikacji miejskiej. 87 proc. z nich (3285) to przystanki dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, 8 proc. to przystanki częściowo dostępne – oznacza to, że osoby starsze lub z niepełnosprawnościami mogą potrzebować pomocy w skorzystaniu z nich. Zaledwie 5 proc. przystanków to przystanki niedostępne. Dwa ostatnie odsetki co roku spadają.
Jedną z najważniejszych z punktu widzenia inwestycji jest przebudowa al. Jana Pawła II oraz ronda Czterdziestolatka. W tym miejscu znajduje się największy węzeł komunikacyjny (Dworzec Centralny), który do tej pory był dla osób starszych i z niepełnosprawnościami barierą nie do pokonania. Jeszcze w marcu tego roku warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli zablokować zmiany w tym miejscu. Ta propozycja została jednoznacznie odrzucona przez większość miejskich radnych oraz prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpiecznych i wygodnych przejść naziemnych, nowych chodników.
Warszawa stale inwestuje w poprawę dostępności poprzez drobne remonty (chodniki, przystanki, płyty ostrzegawcze i prowadzące) oraz podczas generalnych remontów stołecznych ulic. Al. Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka to tylko jeden z przykładów działań władz miejskich na przestrzeni ostatnich lat.

Program budowy wind miejskich

Miasto realizuje program budowy wind w miejskich budynkach mieszkalnych. To wsparcie dla seniorów, rodziców czy osób z niepełnosprawnością. W 43 wytypowanych nieruchomościach wybudowanych zostanie 50 wind. Pierwsza winda została wybudowana już w 2019 roku w budynku przy ulicy Ząbkowskiej 36.
Warszawa we współpracy z Urzędem Pracy organizuje staże dla osób z niepełnosprawnościami, które mają na celu umożliwienie zdobycia absolwentom szkół średnich i wyższych doświadczenia zawodowego, pozwalającego w dalszej perspektywie na decyzję o podjęciu pracy w Urzędzie m.st. Warszawy.
Wydział Ochrony pracy systematycznie przeprowadza kontrole w zakresie dostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością w celu umożliwienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tych osób w środowisku pracy.
Warszawa posiada również rozbudowany system elektronicznej rekrutacji. W systemie znajdują się informacje o działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym o przysługującym im pierwszeństwie w zatrudnieniu.
Realizowane i planowane działania wpisują się w program prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a tym samym podnoszą atrakcyjność Urzędu m.st Warszawy jako pracodawcy przyjaznego dla osób z niepełnosprawnością.
Aktualnie ratusz zatrudnia ponad 260 osób z niepełnosprawnościami. W 2020 roku oraz w przyszłych latach planowana jest kontynuacja i wzmocnienie działań związanych z organizacją staży i praktyk dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Ponad to Warszawa pozyskała środki na realizacje zadania pt. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowane jest objęcie wsparciem 220 osób w ramach 66000 godzin wsparcia. Na ten cel zaplanowane jest ok. 2 mln zł ze środków Funduszu  oraz ok. 84 tys. zł ze środków miejskich.


 

Źródło: inf. pras.