Poznań: Miliony dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Ponad 1,7 tysiąca poznaniaków i poznanianek będzie mogło skorzystać z kompleksowego programu usług społecznych i opieki medycznej. W urzędzie marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie wartego ponad 18 mln projektu, który pomoże seniorom i osobom z niepełnosprawnościami godnie żyć we własnym środowisku.
Projekt składa się z sześciu głównych części, a miasto, jako partner, koordynuje trzy z nich
– To bardzo ważny i cenny projekt. Dotyczy po pierwsze dużej liczby osób, a po drugie niezwykle ważnej dziedziny, jaką jest opieka nad osobami niesamodzielnymi i z niepełnosprawnościami – podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa, który razem
z Pawłem Popkiem – wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Medycyna Polska oraz Jędrzejem Solarskim – zastępcą prezydenta Poznania podpisał umowę na dofinansowanie kompleksowego projektu.
– Pozwoli on udzielać pacjentom pomocy w miejscach ich zamieszkania – mówił Paweł Popek. – Dzięki temu można nie tylko odciążyć ośrodki i szpitale, ale także aktywizować osoby niesamodzielne.
Projekt składa się z sześciu głównych części, a miasto, jako partner, koordynuje trzy z nich. To „Sieć wsparcia społecznego” i „Mieszkania chronione-treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą” (za oba odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) oraz „Usługi asystenta i Centrum Usamodzielnienia”, za które odpowiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.
– Inicjatywa jest bardzo ciekawa, pozwala miastu jeszcze bardziej otworzyć się na współpracę z organizacjami pozarządowymi i rozszerzyć ofertę dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Starych drzew się nie przesadza, seniorzy chcą godnie żyć we własnych domach, a otrzymane dofinansowanie na to pozwoli. Projekt jest kontynuacją usług, jakie już wcześniej realizowaliśmy w mieście, ale wprowadza też nowe rozwiązania, dzięki którym poznaniacy będą czuli się bezpieczniej.
W ramach sieci wsparcia społecznego ponad 1700 osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami otrzyma pomoc. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porady specjalistów: psychologów, doradców z zakresu rozwiązywania konfliktów czy poprawy relacji z otoczeniem.
Usługi asystenta to oferta dla 150 osób z niepełnosprawnością, którzy dzięki dofinansowaniu będą mieli pomocnika w codziennym życiu. Asystent pomoże przy robieniu zakupów czy wizycie u lekarza i podpowie, jak wypracować odpowiednie nawyki i zwiększyć zaradność życiową.
Centrum usamodzielnienia da 56 osobom szansę na pobyt w dziennych mieszkaniach wspomaganych. Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli rozwijać samodzielność i uczyć się załatwiania codziennych spraw pod okiem asystentów.
Zintegrowane Centrum Opieki
Stowarzyszenie Medycyna Polska, Centermed Poznań i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” poprowadzą Zintegrowane Centrum Opieki (ZCO). W jego ramach będzie działał Dzienny Dom Opieki Medycznej, do którego trafi aż 100 osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami (maksymalnie 25 pacjentów naraz). To miejsce dla seniorów, którzy właśnie wyszli ze szpitala, ale nadal wymagają opieki pielęgniarskiej i kompleksowej pomocy, ale również dla tych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali z leczenia szpitalnego. Dzienny dom zapewni im opiekę medyczną i kontynuację terapii, a także – w niezbędnym zakresie – badania diagnostyczne i konsultacje lekarskie. Pacjenci będą mieli zapewnione wyżywienie, a w razie potrzeby również bezpłatny transport z i do miejsca zamieszkania.
Kolejnym elementem ZCO będzie Centrum Teleopieki. Organizatorzy szacują, że skorzysta z niego nawet 850 osób niesamodzielnych lub z niepełnosprawnościami. Centrum zapewni wsparcie w formie 24-godzinnych dyżurów teleasystentów. Każda z 850 osób otrzyma opaskę z przyciskiem życia SOS i w razie zagrożenia zdrowia lub życia bezpośrednio będzie mogła połączyć się z centrum działającym przez całą dobę. Po odebraniu sygnału pracownicy centrum skontaktują się z członkiem rodziny podopiecznego, a w razie potrzeby ze służbami ratunkowymi. Dzięki danym zawartych w systemie, dzwoniący będzie automatycznie rozpoznawany, a opiekunowie będą mieli dostęp do najważniejszych informacji na temat stanu zdrowia oraz do danych kontaktowych. Poza pomocą w sytuacjach zagrożenia życia, teleasystenci co najmniej raz w tygodniu przeprowadzą kontrolne rozmowy z podopiecznymi. Seniorzy będą też mogli sami zadzwonić, by rozpocząć rozmowę.
Ważną część Zintegrowanego Centrum Opieki stanowić będzie Centrum Usług Domowych (CUD) dla 850 osób. To zespół specjalistów, którzy będą aktualizować informacje dotyczące sytuacji i stanu zdrowia uczestników, a także dostosowywać usługi do zmieniających się w czasie potrzeb. Opiekunowie będą też mieli do dyspozycji zespół medyczny, który pomoże poprawić jakość życia podopiecznych. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać w razie potrzeby z rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, wsparcia psychologicznego, konsultacji z lekarzem geriatrą oraz poradnictwa prawnego.
Uzupełnieniem wszystkich usług jest możliwość skorzystania ze wsparcia wolontariuszy – pomocnych zwłaszcza w przypadku osób samotnych, niewychodzących z domu.
Polski Komitet Pomocy Społecznej będzie odpowiadał za Centrum Opieki Środowiskowej – czyli za kompleksowe i zindywidualizowane usługi opiekuńcze dla 500 niesamodzielnych osób oraz usługi uzupełniające (fizjoterapeutyczne, pielęgniarskie, psychologiczne i logopedyczne). Zajmie się również Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych – uruchomi szkolenia i zapewni wsparcie psychologiczne dla 200 opiekunów osób niesamodzielnych oraz poprowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.


 

Źródło: inf. pras.