Gdynia: Skorzystaj z pomocy wolontariusza osoby z niepełnosprawnością

„Wolontariusz Osoby z Niepełnosprawnością” to realizowany od kilku lat projekt, w ramach którego współpracują ze sobą wolontariusze i osoby z niepełnosprawnościami. Ta obustronna aktywizacja uczy, że każdy z nas ma coś do zaoferowania drugiemu człowiekowi, a sam udział w projekcie dla wielu uczestników zakończył się znajomością, a nierzadko przyjaźnią.
Organizator projektu, Centrum Współpracy Młodzieży, zaprasza do programu „Wolontariusz Osoby z Niepełnosprawnością” pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, osoby niewidome czy słabowidzące posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. A także zameldowane w Gdyni.

Projekt oferuje możliwość regularnych, indywidualnych spotkań z wolontariuszem, który będzie wsparciem podczas codziennych czynności i nie tylko. Wspólnie będzie można np. odwiedzić ciekawe miejsca w Trójmieście, takie jak muzea, teatry, kina. Rozwijać zainteresowania lub po prostu razem spędzić czas na spacerze.
Wolontariusz pomoże także w sprostaniu codziennym obowiązkom (sprawy urzędowe, wizyta u lekarza, zrobienie drobnych zakupów, porządkowanie dokumentów) czy w dotarciu na spotkania ze znajomymi, do pracy lub szkoły. To również pomoc w codziennym funkcjonowaniu wynikającym z indywidualnych potrzeb. Spotkania będą odbywać się średnio raz w tygodniu w wybranym terminie.
Idea projektu ma też uświadomić, że osoby z niepełnosprawnościami nie potrzebują litości, ale zwykłego ludzkiego wsparcia i partnerstwa, a układ wiele daje zarówno uczestnikom, jak i wolontariuszom. Przede wszystkim możliwość bycia z drugim człowiekiem i stworzenia trwałej więzi.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.cwm.org.pl. Kontakt telefoniczny (58) 620-24-80 lub mailowy: wolontariuszON@cwm.org.pl 
Uczestnicy zostaną umówieni na indywidualne spotkanie.
Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


 

Źródło: kom. pras.