Poczta Polska zwiększa zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Poczta Polska rekrutuje do pracy kolejne osoby z niepełnosprawnością w ramach aktywizacji zawodowej. Wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w Poczcie Polskiej wynosi obecnie 2,28%. Tylko w tym roku w ramach programu pn.: „Praca – Integracja” Spółka zatrudniła już 58 osób. Do końca roku planuje przyjąć ponad 6 razy tyle.
Od 2018 roku Poczta Polska uczestniczy w programie Praca – Integracja. W ramach najnowszej umowy współpracy z PFRON i Fundacją „Aktywizacja” Spółka chce zatrudnić w tym roku w sumie 360 osób z niepełnosprawnościami na stanowiskach: listonoszy, pracowników obsługi w placówkach pocztowych, a także w sortowniach. Działania te wpisują się w strategię Poczty Polskiej, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, dla której ważne jest wyrównywanie szans społecznych.
– Nasze doświadczenia związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością są bardzo pozytywne. To dobrzy, sumienni pracownicy, którzy korzystnie wpływają na zespoły, w jakich pracują. Działania jakie podejmujemy są doceniane przez organizacje skoncentrowane na przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu osób z niepełnosprawnościami. Dzięki swoim prozatrudnieniowym działaniom Poczta Polska została m.in. laureatem IX edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „Firma Przyjazna Niepełnosprawnym” – mówi Sylwia Gudzowska, koordynatorka Programu Praca – Integracja w Poczcie Polskiej.
Po przerwie spowodowanej epidemią ruszyły ponownie rekrutacje w Poczcie Polskiej na stanowiska eksploatacyjne, w tym także zatrudnienia kandydatów z niepełnosprawnościami pozyskiwanych przez wyspecjalizowanych rekruterów z Fundacji Aktywizacja.
– W ramach projektu specjaliści Fundacji rekrutują kandydatów pod hasłem „Aktywuj Pracę” oraz przygotowują ich do podjęcia pracy, do uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Kandydaci mogą korzystać z konsultacji u specjalistów Fundacji, w tym doradców zawodowych, psychologów, prawnika. Wspieramy ich motywację oraz rozwój kompetencji pracowniczych i zawodowych, organizując jeszcze przed podjęciem przez nich pracy warsztaty i szkolenia zawodowe. Dlatego nasi kandydaci są bardzo dobrze przygotowani i zmotywowani do podjęcia zatrudnienia w Poczcie Polskiej – mówi Grażyna Jaśkiewicz, Ekspertka ds. doradztwa zawodowego i rekrutacji w Fundacji Aktywizacja.
W ciągu ostatnich lat zatrudnienie w Poczcie osób z niepełnosprawnościami wzrosło o blisko 1000 osób. Na koniec grudnia 2014 roku wskaźnik ich zatrudnienia w spółce wynosił tylko 1,03%. Pod koniec 2019 roku w spółce pracowało 1810 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a wskaźnik zatrudnienia takich pracowników wyniósł 2,22%.


 

Źródło: Biuro Prasowe Poczty Polskiej