Poczta Polska zwiększa zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Corocznie 3 grudnia, od niemal 30 lat, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Życzymy z tej okazji wszystkiego co najlepsze osobom z niepełnosprawnościami, które pracują w Poczcie Polskiej. Spółka zatrudnia coraz więcej osób z orzeczeniami o niepełnosprawności i prowadzi wiele działań na tym polu.
W Poczcie Polskiej aktualnie pracuje ponad 1,9 tys. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. To ok. 2,39% wszystkich zatrudnionych. Wskaźnik ten systematycznie wzrasta. Rok temu wynosił on 2,18%. Wynika to z faktu, że Spółka podejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby pracowało w niej jak najwięcej osób z niepełnosprawnościami. Jednym z nich jest udział w Programie PFRON „Praca – Integracja”.
W grudniu ubiegłego roku Poczta Polska zakończyła realizację pilotażowego Programu „Praca – Integracja”, trwającego od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r.  W ramach projektu zatrudniono 405 osób z niepełnosprawnościami.
Od stycznia br. Spółka przystąpiła do II edycji programu, deklarując zatrudnienie kolejnych 360 osób do końca 2020 r. Dotychczas zatrudnionych zostało 155 beneficjentów Fundacji Aktywizacja, wyłonionej przez PFRON do realizacji programu. 35% spośród nich podjęło pracę na stanowisku listonosza, 32% na stanowisku ds. Obsługi Klienta, 8% na zapleczu urzędów pocztowych oraz po 6% na stanowisku doradcy klienta i w sortowniach. Większość z nich deklaruje, że chce pozostać w Poczcie Polskiej na dłużej. W związku z trudną sytuacją pandemiczną, podjęte są starania w celu przedłużenia programu do 31 lipca 2021 roku.
Na liczbę osób z niepełnosprawnościami, które dołączyły do Poczty Polskiej w br. bez wątpienia wpływa pandemia i związane z nią zmiany na rynku pracy. Spółka – w ramach Programu – złożyła 1,4 tys. ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Każda z nich dotyczyła zatrudnienia na okres co najmniej 18 miesięcy. Co miesiąc jest to obecnie około 100 nowych ofert dotyczących pracy na terenie całej Polski.

– Poczta Polska to jeden z największych pracodawców osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Dajemy osobom z orzeczeniami o niepełnosprawności nie tylko zatrudnienie, niezależność finansową i możliwość pracy w przyjaznym środowisku koleżeńskim. Dla nas każdy, niezależnie od tego czy ma orzeczenie czy nie, jest taki sam w pracy. Dostaje takie same zadania i tak samo jest rozliczany. Nie traktujemy nikogo inaczej, na co często zwracają uwagę osoby z niepełnosprawnościami wypowiadające się publicznie. Wszyscy jesteśmy po prostu Pocztowcami

– mówi Marek Makuch, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej.
W tym roku Poczta Polska została nagrodzona za działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Spółka zdobyła II miejsce w konkursie „Lodołamacze”, w kategorii Otwarty Rynek. Wcześniej – w tej samej edycji konkursu – zdobyła I miejsce na szczeblu regionalnym oraz prestiżową statuetkę „Pracodawca Wrażliwy Społecznie”.


 

Źródło: Biuro Prasowe Poczty Polskiej