Chełm: Uruchomiono dodatkowy punkt obsługi dofinansowań PFRON

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Chełm oraz mając na uwadze poprawę dostępności do innych usług i nowych programów realizowanych przez MOPR między innymi: „opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Urząd Miejski w Chełmie informuje na swojej stronie internetowej, że z dniem 11 maja 2020r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kolejowej 8 został uruchomiony dodatkowy punkt obsługi dofinansowań PFRON. Dotychczasowe biuro Zespołu Obsługi PFRON mieszczące się na ul. Plac Niepodległości 1 pozostaje w niezmienionej lokalizacji.
Od 11 maja 2020 roku mieszkańcy Chełma mają do dyspozycji i wyboru dwa punkty obsługi dofinansowań PFRON dla osób niepełnosprawnych: jeden zlokalizowany w „Gmachu” zaś drugi w budynku głównym MOPR przy ul. Kolejowej 8.
Oba miejsca są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


 

Źródło: UM Chełm