Kielce: Powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Kielc, Bogdan Wenta z dniem 1 czerwca 2020 r. powołał Jerzego Pióro na Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych.
– Problemy i postulaty osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów to ważne zadania, które należy realizować i rozwiązywać z najwyższą starannością. W ubiegłym roku wprowadziliśmy „Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” – to ważny dokument, a jego przestrzeganie jest wymogiem przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem czy utrzymaniem infrastruktury miejskiej – mówi prezydent Bogdan Wenta.
– Na początku tego roku powołaliśmy nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Środowiska osób niepełnosprawnych, z którymi odbywałem spotkania, sygnalizowały jednak także silną potrzebę powołania pełnomocnika w strukturach Urzędu Miasta. Dlatego od 1 czerwca taka osoba rozpoczęła pracę w urzędzie i będzie do codziennej dyspozycji mieszkańców Kielc – dodaje prezydent Wenta.
Jerzy Pióro przez ostatnie lata – do 2019 roku – pełnił funkcję dyrektora Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach. – Cytat, który przyświeca w mojej pracy od lat, to słowa Marii Grzegorzewskiej: „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie”. Będę dążył, poprzez swoją działalność i przy pełnej współpracy z Prezydentem Kielc, do pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rozwiązywania zgłaszanych przez nich problemów – mówi Jerzy Pióro.


 

Źródło: UM Kielce