MRPiPS: 500 milionów złotych na szybką pomoc dla instytucji opieki całodobowej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło pakiet działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Wprowadzenie tych działań będzie możliwe dzięki wejściu w życie tak zwanej specustawy funduszowej przygotowanej przez MFiPR. Projekty będą realizowane w programie Wiedza Edukacja Rozwój.
– To dzięki możliwościom legislacyjnym, jakie daje niedawno przyjęta specustawa funduszowa MFiPR, mogliśmy tak szybko zareagować na potrzeby między innymi domów pomocy społecznej i domów dziecka. Pensjonariusze i podopieczni tych placówek są szczególnie narażeni na skutki epidemii wywołanej przez koronawirus. Pół miliarda złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego to realne wsparcie dla samorządów na wsparcie tych instytucji – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.
– Solidarność społeczna i współpraca są dzisiaj szczególnie ważne. Dotyczy to również szerokiej współpracy międzyresortowej. Bardzo się cieszę, że możemy zaoferować realne wsparcie samorządom prowadzącym instytucje opieki, m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy pomocy społecznej. Kierowane przeze mnie Ministerstwo Rodziny codziennie monitoruje sytuację w placówkach. Dodatkowe 500 mln zł pozwoli pomóc samorządom zabezpieczyć zarówno podopiecznych i mieszkańców, jak i pracowników. Bezpieczeństwo to absolutny priorytet – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Blisko 350 milionów złotych, pochodzących z tej puli, zostanie przeznaczonych na poprawę sytuacji mieszkańców ponad 800 domów pomocy społecznej. Projekty będą realizowane przez 16 regionalnych ośrodków polityki społecznej w formule grantowej lub partnerskiej. Ich celem jest ochrona życia i zdrowia pensjonariuszy DPS oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom DPS, którzy na co dzień mają kontakt z osobami znajdującymi się w grupie podwyższonego ryzyka. Dzięki funduszom będą możliwe między innymi:

  1. • zakup środków ochrony indywidualnej,
  2. • zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS,
  3. • zakup testów wykrywających COVID-19,
  4. • dopłaty do wynagrodzeń personelu tych placówek,
  5. • dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób.

To wsparcie uzupełnia działania, w których są wykorzystywane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w regionalnych programach operacyjnych.


 

Źródło: MRPiPS