Euromath platformą wspierającą kształcenie online osób niewidomych i słabowidzących. Filmy instruktażowe już dostępne

Prace nad bezpłatną platformą EuroMath ułatwiającą naukę matematyki uczniom niewidomym i słabowidzącym oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych nauczycielom matematyki są na ukończeniu. Dostępne są już filmy instruktażowe w języku polskim i angielskim o tym, jak korzystać z zasobów międzynarodowego projektu. Jako jedyna polska jednostka bierze w nim udział Państwowy Instytut Badawczy NASK.
Platforma internetowa EuroMath powstaje w wyniku współpracy naukowców z NASK PIB (koordynator), irlandzkiej uczelni Dublin City University (DCU) i holenderskiego królewskiego centrum eksperckiego dla osób niewidomych i niedowidzących Koninklijke VISIO (Royal VISIO).
Europejski projekt EuroMath, dofinansowany z programu Erasmus+,  dobiega końca w czerwcu br. Ma w założeniu zapewnić większe wsparcie w edukacji matematycznej nauczycielom i uczniom niewidomym i z wadami wzroku, którzy uczą się w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Docelowo chodzi o wyrównanie szans takich uczniów w zdobywaniu kompetencji matematycznych na poziomie szkoły podstawowej i średniej.
Statystyki pokazują, że we wszystkich trzech krajach uczestniczących w projekcie liczba uczniów z dysfunkcjami wzroku rośnie. W Polsce w roku szkolnym 2016/2017 było 7506 uczniów z niepełnosprawnością wzroku, wśród nich było 251 uczniów niewidomych i 7255 uczniów słabowidzących.
Działający już prototyp technologii pozwala nauczycielom przygotowywać materiały do lekcji matematyki w tradycyjnej wersji, a także w brajlu, przy pomocy jednego z czterech edytorów formuł i edytora graficznego. W czasie, kiedy organizowanie lekcji online stało się tak istotne, platforma EuroMath może być wykorzystywana w trakcie indywidualnych, a także grupowych zajęć.  Ma istotną zaletę – zwiększa samodzielność ucznia niewidomego w uczeniu się matematyki.
Platforma dysponuje repozytorium otwartych matematycznych zasobów edukacyjnych, w którym znajdują się materiały metodyczne dla nauczycieli, scenariusze lekcji, karty pracy ucznia, ćwiczenia, testy i wiele innych pomocnych zasobów gotowych do wykorzystania na lekcji, jak i w domu, podczas samodzielnej pracy ucznia.
Na kanale platformy edukacyjnej dostępne są już filmy objaśniające nauczycielom działanie aplikacji EuroMath. Wśród ponad 40 instrukcji kilkanaście jest do obejrzenia po polsku, zgrupowanych na play liście „EuroMath: Wideo instruktażowe dla nauczycieli matematyki”. Dotyczą m.in. tego, jak zacząć pracę z platformą, jakie są jej funkcje, jak działają edytory formuł i edytor grafiki i jak uczeń słabowidzący lub niewidomy może samodzielnie poznawać treść matematyczną.
Pomysłodawcy EuroMath liczą na to, że uda się w większym stopniu włączyć technologie informatyczne do matematycznej edukacji i rozpowszechnić je jako dobre praktyki edukacyjne, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. Zwłaszcza że EuroMath może również służyć wszystkim nauczycielom matematyki, nie tylko uczącym uczniów z dysfunkcją wzroku. Łatwość edycji formuł z klawiatury QWERTY, również w brajlu, może zachęcić do korzystania z EuroMath.


 

Źródło: Państwowy Instytut Badawczy NASK