Internetowe warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących

Fundacja Szansa dla Niewidomych- Tyflopunkt Kielce zaprasza na cykliczne spotkania za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej Zoom.
Spotkania te są dedykowane w szczególności osobom niewidomym i niedowidzącym, które w obecnych realiach czują się wykluczone z uczestnictwa w życiu społecznym. W spotkaniach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane tematyką osób niewidomych i chcą poznać ich świat.
Internetowe warsztaty będą miały ogólno tematyczny charakter podyktowany potrzebami podopiecznych Fundacji. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o kontakt pod nr Tel. 662-138-600 lub dołączanie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na portalu facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/groups/809422005765101/ Link zostanie otwarty w nowej karcie.
Na grupie znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych spotkań.
Najbliższy panel dyskusyjny odbędzie się w czwartek 7 maja 2020 r. o godz. 17:00.


 

Źródło: PFRON