Nisko: Starosta powołał Powiatową społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

W piątek, 24 kwietnia br., na Sali Narad Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyło się I posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Niżańskiego. Członkowie Rady, w 5 -osobowym składzie, na posiedzeniach, opiniują projekty uchwał oraz omawiają problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z powiatu niżańskiego.
– Spotykamy się dziś w niecodziennych okolicznościach w maseczkach i rękawiczkach, aby powołać nową kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym Powiecie. Jest to wyjątkowy dzień dla osób, które, od dzisiaj po raz pierwszy będą pełniły tak ważną funkcję – mówił podczas posiedzenia Robert Bednarz, Starosta Niżański.
Starosta, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak, wręczył nowym Członkom Rady powołania, życząc wszystkim owocnej pracy, która będzie sprawiała satysfakcję i przynosiła zadowolenie. Zaznaczył również, że praca w Radzie to także ogromna odpowiedzialność, bowiem każda inicjatywa podejmowana w Powiecie ma na celu wsparcie mieszkańców,  szczególnie tych najbardziej potrzebujących.
W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych weszli: Małgorzata Bolka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem, Dorota Jędrzejewska – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, Łukasz Kasprowicz – psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, ks. Tomasz Szostek – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem i Ewa Sobiło – podinspektor ds. obsługi osób niepełnosprawnych w PCPR w Nisku.


 

Źródło: SP Nisko