Wsłuchaj się w historię Armii Krajowej

Wystawa stała w Muzeum AK dostępna jest dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu “Wsłuchaj się w historię AK” powstała specjalna trasa zwiedzania z audiodeskrypcją oraz makietami i przedmiotami do dotykania.
Poniżej znajdują się pliki w formacie mp3 do odsłuchania. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i do wizyty w Muzeum, gdy będzie to już możliwe.
Przed zwiedzaniem prosimy o zgłoszenie telefonicznie (12 41 00 770) lub w kasie Muzeum chęci zapoznania się z replikami wybranych muzealiów.
Projekt “Wsłuchaj się w historię AK – audiodeskrypcja ścieżki” uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Wsparcia finansowego udzieliła również Rada Dzielnicy II Grzegórzki.
Projekt powstał we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Cultura Kultury oraz Make Make Film.
Autorem oprawy dźwiękowej audiodeskrypcji jest Pan Krzysztof Suchodolski.

Pliki z audiodeskrypcją:

1. Wstęp

2. II RP i Warszawa 1935

3. Kampania wrześniowa

4. Obozy jenieckie i Polskie Siły Zbrojne na zachodzie

5. Terror

6. Dwie okupacje

6a. Fragment raportu rotmistrza Witolda Pileckiego

7. Pierwszy partyzant i początki konspiracji – podziemia Muzeum AK


8. Legalizacja i szkolenia

9. Biuro informacji i propagandy

10. Zaopatrzenie i dywersja

11. Cichociemni i wywiad

12. Partyzantka i duszpasterstwo

13. Powstanie Warszawskie

14. Postanowienia jałtańskie

15. Epilog

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. gen. Emila Fieldorfa “Nila”
w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12
31-511 Kraków
tel. (12) 410-07-70
fax: (12) 410-07-60
e-mail: biuro@muzeum-ak.pl