Sopot: Jest nowa wersja miejskiego informatora dla osób niepełnosprawnych

Urząd Miasta Sopotu wydał zaktualizowaną wersję bezpłatnego „Sopockiego Informatora dla Osób z Niepełnosprawnością Sopot 2020”. To zbiór infor­macji, które ułatwią rozwiązywanie problemów życia codzienne­go i umożliwią pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami w życiu miasta, wskażą, jakie prawa im przysługują i czego mogą oczekiwać ze strony instytucji powołanych do pomocy oso­bom z niepełnosprawnościami.
W wydawnictwie można znaleźć m.in. informacje o tym, co robić, gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, gdy niepełnosprawność nie pozwala lub ogranicza podjęcie pracy, a także gdzie są np. poradnie stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami. Informator zawiera także spis sopockich instytucji kulturalnych, sportowych i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Informator dla osób z niepełnosprawnościami jest dostępny do bezpłatnego odebrania w następujących placówkach:

  1. • punkt informacyjny Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27;
  2. • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMS, biuro Głównego Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Bezrobociu, punkt obsługi niepełnosprawnych, bezrobotnych mieszkańców miasta, punkt obsługi Powiatowego Zespołu Orzekającego, ul. Marynarzy 4, pokoje nr 2 i 10;
  3. • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 14, punkt informacyjny, Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, al. Niepodległości 876;
  4. • Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 14;
  5. • Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 14;
  6. • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Władysława IV 23/25;
  7. • Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778;
  8. • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”.

Źródło: UM Sopot