Kraków: Najnowsza wersja Informatora Dla Osób Niepełnosprawnych już dostępna

Najnowsze wydanie informatora można znaleźć tutaj. Publikacja w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami, który znajduje się przy ul. Dekerta 24, p. 12 (parter).
Bezpłatne egzemplarze będą także dostępne w pozostałych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Informacji Społecznej i innych miejscach, w których znajdują się instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Publikacja zawiera szereg danych i wskazówek, które mogą ułatwiać osobom z niepełnosprawnościami codzienne funkcjonowanie i korzystanie z przysługujących im praw. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące między innymi orzecznictwa, ulg i uprawnień, edukacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a także wykaz krakowskich instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. To już kolejna edycja wydawnictwa. Informator po raz pierwszy został wydany w 2007 roku. Informator jest corocznie aktualizowany i uzupełniany.


 

Źródło: UMK