ArcelorMittal Poland nagrodził studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy pokonują bariery

Trzech studentów AGH w Krakowie zostało nagrodzonych za działalność na rzecz uczelni, ale także poza nią: m.in. zaangażowanie w wolontariat, działania kół naukowych oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. Stypendia dla nich w ramach ósmej edycji konkursu „STALe przełamując bariery” ufundował ArcelorMittal Poland. Od 2012 roku firma przeznaczyła na stypendia dla 26 studentów już łącznie 180 tys. zł.
Studenci, którzy w tym roku otrzymali stypendia w ramach programu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej i ArcelorMittal Poland „STALe przełamując bariery”, nie tylko aktywnie zdobywają wiedzę, ale i chętnie pomagają innym i realizują różnorodne projekty: badawcze, naukowe czy edukacyjne. Swoją aktywnością pokazują, jak dobrze można wykorzystać studencki czas z pożytkiem dla rozwoju własnego i innych.
– Dzięki naszej wieloletniej współpracy z ArcelorMittal Poland mogliśmy docenić i zmotywować do dalszego wysiłku naprawdę zdolnych i pełnych pasji studentów – mówi Anna Lulek z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Dwa lata temu poszerzyliśmy też grono adresatów tego konkursu – skierowaliśmy go nie tylko do studentów z niepełnosprawnościami, ale również tych, którzy nieśli pomoc swoim niepełnosprawnym kolegom – dodaje.
W tym roku przeznaczono łącznie 30 tys. zł na stypendia w dwóch kategoriach: dla studentów z niepełnosprawnościami, którzy przełamują swoje bariery i udzielają się społecznie oraz dla studentów, którzy działają na rzecz niepełnosprawnych kolegów z AGH.
Stypendium otrzymał Krzysztof Kukliński, student Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, który działa w kole naukowym FENEC. Krzysztof prowadził badania nad projektem konstrukcyjnym egzoszkieletu ręki, który mógłby pomóc osobom z chorobami górnych kończyn, a także zaprojektował i wraz z innymi studentami skonstruował układ zasilania wodorowego dla roweru elektrycznego. Włączał się również w organizację studenckiego Rajdu na Wózkach i Małopolskiej Nocy Naukowców.
Już po raz drugi stypendium w ramach programu „STALe przełamując bariery” nagrodzony został także Mateusz Krzyszkowski z Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z założycieli Fundacji na rzecz rozwoju kultury fizycznej „Nie widząc przeszkód”. Poza tym, że promuje sport wśród dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku współpracuję również ze Stowarzyszeniem „Warto Być Razem” (KRS) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Świstak”. W ubiegłym roku był m.in. członkiem zespołu organizującego XX Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami „Kocham Kraków z Wzajemnością”.
Stypendium za swoje osiągnięcia i zaangażowanie w tym roku zdobył także Łukasz Leśny, student Automatyki i Robotyki. Sam jako osoba posiadająca niepełnosprawność związaną z niedosłuchem oraz retinopatią zaczął aktywnie działać na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnościami na
AGH. Został sekretarzem Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych, współorganizował coroczny Rajd na Wózkach, a obecnie kończy realizację projektu chwytaka odwzorowującego ludzką rękę.
– Nieustannie zaskakuje mnie zaangażowanie i ogromna chęć działania tych studentów, którzy zdobywają stypendia w programie „STALe przełamując bariery”. Ich determinacja w osiąganiu założonych celów jest naprawdę imponująca. Dzięki nim banalne zdawałoby się stwierdzenie, że nie ma rzeczy niemożliwych nabiera wartości, bo przecież choć Ci młodzi ludzie często dotknięci są różnymi niepełnosprawnościami potrafią osiągać tak wiele i tym dobrem dzielić się także z innymi. Mam nadzieję, że to stypendium będzie pewną formą docenienia ich starań i pokazaniem, że warto brać z nich przykład – podkreśla Karolina Muza-Adamiec, szef Biura Odpowiedzialności Biznesu w ArcelorMittal Poland.


 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.
Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 6 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.
ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma przeznaczyła na te cele 16 mln złotych.


 

Źródło: inf. pras.