Gmina Kołczygłowy: Urzędnik przyjdzie do domu

Z myślą o osobach niepełnosprawnych, schorowanych i starszych, Urząd Gminy Kołczygłowy wprowadził usługę „Mobilny urzędnik”.
Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty do domu i pomoże w ich wypełnieniu, udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą. Wszelkie inne dokumenty wymagane do dołączenia w ramach procedury mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.
Urzędnik nie będzie pobierał żadnych opłat, podatków i innych należności.
O pomoc „Mobilnego Urzędnika” można wystąpić na kilka sposobów:

  1. • telefonicznie – (59) 821-32-31
  2. •    wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: ug@kolczyglowy.pl
  3. •    poprzez kontakt osobisty (np. opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny).

W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy „Mobilnego Urzędnika”, krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu. Pracownik Urzędu Gminy Kołczygłowy skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty (tylko w godzinach pracy Urzędu i na terenie Gminy Kołczygłowy).


 

Źródło: UG Kołczygłowy