Małżonka Prezydenta zainaugurowała X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

W środę odbyło się największe wydarzenie 2020 roku w Olimpiadach Specjalnych w Polsce: X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Zakopane – Bydgoszcz 2020. Zainaugurowała je Agata Kornhauser-Duda.
– Zarówno zimowe, jak i letnie igrzyska zawsze są świętem wyjątkowym, bo łączą dwie piękne idee: ideę olimpijską i ideę społecznej integracji osób z niepełnosprawnościami – mówiła Pierwsza Dama w Zakopanem. Podkreśliła, że jest to święto rywalizacji sportowej, ale realizowanej „zawsze w atmosferze przyjaźni, pokoju, wzajemnego szacunku i z poszanowaniem zasad fair play”. Agata Kornhauser-Duda przypomniała, że jest to także okazja do tego, żeby „pokonać swoje słabości i ograniczenia oraz odnieść sukces na miarę własnych możliwości, a dzięki temu zainspirować innych do tego samego”. Olimpiady specjalne, obok igrzysk olimpijskich i paraolimpiad, są jednym z trzech filarów ruchu olimpijskiego na świecie i zrzeszają około 5,5 miliona sportowców z ponad 190 krajów reprezentujących 32 dyscypliny.
Pierwsza Dama – jako honorowa patronka Ruchu Olimpiad Specjalnych Polska – pogratulowała jubileuszu 35-lecia działalności instytucji oraz podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznych igrzysk. Szczególne słowa uznania skierowała do zawodników. – Dziękuję za Wasz zapał, wspaniałą sportową postawę, za Wasze zaangażowanie w przygotowania do tych igrzysk i za prawdziwie sportowego ducha – powiedziała. Małżonka Prezydenta zwróciła uwagę, że podczas wielu spotkań, które odbywa w ośrodkach specjalnych i warsztatach terapii zajęciowej miała okazję spotykać się z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością i dzielić z nimi radość z osiąganych sukcesów. – To Wy motywujecie innych do działania, jesteście wzorem do naśladowania i wierzcie mi, że Wasza wola walki o wymarzony cel jest właśnie tym co motywuje innych do działania, co powoduje, że mają świadomość, że niepełnosprawność, pewne ograniczenia czy słabości nie są żadną przeszkodą w realizacji marzeń i pasji – zapewniła Małżonka Prezydenta, zwracając się do zawodników.
Zakopane i Bydgoszcz będą gościć u siebie blisko 500 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną rywalizujących w 6 dyscyplinach zimowych, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Agata Kornhauser-Duda. Podczas uroczystej inauguracji zawodów Małżonka Prezydenta nie kryła, że wielkim zadaniem, które stoi przed polskim społeczeństwem jest realizacja idei integracji społecznej. – Bardzo będę się cieszyć, jeśli wszyscy będziemy postrzegać osoby z niepełnosprawnościami przez pryzmat ich możliwości, a nie przez pryzmat ich ograniczeń – przyznała.
W trakcie ceremonii, zgodnie z tradycją olimpijską, zapłonął znicz, a zawodnicy złożyli przysięgę Olimpiad Specjalnych. Ukoronowaniem wieczoru był koncert zespołu Zakopower.


 

Źródło: prezydent.pl