Małżonka Prezydenta z wizytą u dzieci niepełnosprawnych w Wejherowie

W poniedziałek Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Wejherowie. Odwiedziła, należące do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego, placówki sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
W Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama zapoznała się z historią ośrodka, na który składają się przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy i szkoła branżowa. – Jestem ogromnie wdzięczna, że zechcieliście Państwo podzielić się ze mną swoją niezwykłą działalnością. Jestem pod wrażeniem przede wszystkim kompleksowości wsparcia, jakiego Państwo udzielają dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami – mówiła Małżonka Prezydenta.
Uczniowie zaprezentowali występ artystyczny nawiązujący do kultury Japonii. W tym kraju w latach 20 ubiegłego wieku znalazło schronienie kilkaset sierot po polskich zesłańcach na Syberię, które następnie przez USA trafiły do Wejherowa i zamieszkały na terenie kompleksu. Tradycja kontaktów polsko-japońskich jest nadal podtrzymywana, za co Pierwsza Dama serdecznie podziękowała. Przy tej okazji podzieliła się swoimi wspomnieniami z niedawnej wizyty w ośrodku Fukudenkai w Tokio, który przygarnął polskie sieroty.
Uczniowie wejherowskiej szkoły podstawowej przygotowali też utwór muzyczny oparty na ludowym tańcu kaszubskim oraz opowiadający o katarynce. Agata Kornhauser-Duda, dziękując za wspaniały występ, zwróciła uwagę na przywiązanie placówki do wychowywania podopiecznych w duchu patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych, ale jednocześnie w miłości do małej ojczyzny i jej tradycji.
Małżonka Prezydenta, która w całej Polsce ma okazję odwiedzać ośrodki wychowawcze, przyznała, że w Wejherowie szczególnie ujęła ją misja ośrodka, jako przyjaznego miejsca oferującego podopiecznym warunki do rozwoju na miarę możliwości każdego z nich, bez stresu i porażek, w którym każdy wychowanek znajdzie przyjaciela. – Gratuluję Państwu. Szkoła jest miejscem, gdzie rzeczywiście nawiązuje się wspaniałe relacje przyjacielskie, koleżeńskie i międzyludzkie – powiedziała Pierwsza Dama. – Zawsze powtarzam, że w tej wyjątkowej pracy profesjonalizm jest ważny, ale szalenie istotne są też wrażliwość, empatia i zrozumienie specyficznych i szczególnych potrzeb Państwa wychowanków – dodała. – Doskonale wiem co to znaczy zawód nauczyciela i zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu, pracy i poświecenia wymaga nauczanie dzieci i młodzieży. Nigdy też praca nie zostaje w murach szkoły, bo problemy i troski podopiecznych są również naszymi troskami – przyznała, dziękując pedagogom za niezwykłą rolę, jaką zdecydowali się pełnić i jej rewelacyjne efekty.
Następnie, w Branżowej Szkole I stopnia Agata Kornhauser-Duda zwiedziła pracownie specjalistyczne przygotowujące podopiecznych do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Dołączyła też do lekcji języka niemieckiego polegającej na rozpoznawaniu i nazywaniu smaków i zapachów. Podczas rozmów z uczestnikami zajęć branżowych i ich pedagogami Pierwsza Dama poznała zainteresowania uczniów, metody kształcenia teoretycznego i praktycznego na kierunkach murarz-tynkarz, pracownik obsługi hotelowej i kucharz.
Małżonka Prezydenta spróbowała swoich sił w kuchni i osobiście przekonała się, że wznoszenie muru z cegły jest wymagającym zajęciem. Za pomocą Skype Pierwsza Dama rozmawiała też z grupą uczniów przebywających obecnie na praktykach w Sewilli, którzy opowiedzieli o pracy, zwiedzaniu i flamenco. – Bardzo mnie cieszy, że dzielą się Państwo swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale również za granicą, a przede wszystkim, że młodzież ma okazję zdobywać doświadczenie poza granicami naszego kraju – powiedziała Małżonka Prezydenta podczas późniejszej rozmowy z pedagogami.
Na zakończenie wizyty w Wejherowie Agata Kornhauser-Duda odwiedziła przedszkolaki, którym przeczytała wiersz „Chory Kotek”, zwiedziła sale edukacyjne i rehabilitacyjne, poznając najmłodszych podopiecznych ośrodka. Z ich wychowawcami Pierwsza Dama rozmawiała o diagnostyce małych dzieci i stosowanych w przedszkolu terapiach. Maluchy chętnie pokazywały ulubione zabawki, mówiły o zwierzętach i bajkowych postaciach.
Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego wynikających z podstawy programowej dzieci realizują również zajęcia rewalidacyjne: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia usprawniania funkcjonalnego, terapię widzenia, hydroterapię. Zajęcia prowadzone są również w sali doznawania świata. Ośrodek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju maluchów od chwili zdiagnozowania niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dzieci nauki w szkole.


 

Źródło: prezydent.pl