Budownictwo dla Osób Niepełnosprawnych

Termin i miejsce wydarzenia:
11.03.2020 (środa), godz. 09:00
Hotel SPA TeoDorka
ul. Słońsk Górny 29
87-720 Ciechocinek


Zarząd TBS „KONKRET” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji i Osób Fizycznych ds. Wsparcia Niepełnosprawnych „Najlepszy Przyjaciel” (w organizacji) w Legionowie, Fundacja „EMANIO ARCUS” w Legionowie, Fundacja „Nowa Wieś” gm. Serock, Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych „PRO OMNIBUS” w Ciechocinku, Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań” w Płocku.
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji objętej Patronatem Honorowym przez Prezydentów trzech Miast – Gdańska, Legionowa oraz Płocka pt. : Samorządowy program budownictwa społecznego. Modelowe rozwiązania krajowe i zagraniczne programów dla Osób Niepełnosprawnych.

Program konferencji:

07:30 – 09:00 Rejestracja uczestników konferencji – wydawanie materiałów konferencyjnych;
09:00 – 09:15 Powitanie gości i uczestników, otwarcie konferencji;
09:15 – 10:45 Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego (GPMS) Rekomendowany dla dużych i średnich miast. Założenia i realizacja na lata 2016-2023. – Magdalena Malczewska Urząd Miejski Gdańska – Wydział Rozwoju Społecznego – Danuta Wójcicka PSONI Koło Gdańsk – Prezentacja „Nasz Dom” przy ul. Dąbka Gdańsk (proj. filmowa). – Magdalena Malczewska – Prezentacja domu przy ul. Dolne Młyny (proj. filmowa);
10:45 – 11:00 Przerwa na kawę, herbatę- słodki bufet;
11:00 – 11:45 Prezentacja samorządowego modelu domu dla osób niepełnosprawnych- założenia architektoniczne i funkcjonalne. – arch. Stefan Semka – Pracownia projektowa „SEMPRO” Gdańsk;
11:45 – 12:15 Energooszczędne budownictwo użyteczności publicznej. – Leszek Pochroń – Frankowski – Doradca Zarządu ds. Samorządów ekoinbud (Projekcja filmowa);
12:15 – 13:15 Analiza kosztów funkcjonowania z uwzględnieniem tzw. kosztów zaniechanych na przykładzie zrealizowanych obiektów w Gdańsku. – Magdalena Malczewska i Danuta Wójcicka;
13:15 – 13:45 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu- wybrane zagadnienia – Ewa Stefanowska – Wiceprezydent OFOiOF „Najlepszy Przyjaciel”;
13:45 – 14:30 Zmiana regulacji prawnych w przepisach obejmujących zagadnienia mieszkalnictwa – wybrane zagadnienia – dr Krystyna Krzekotowska – Kier. Stud. Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego – mec. Jerzy Krzekotowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa;
14:30 – 16:00 Przerwa obiadowa;
16:00 – 16:45 Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych- podstawy prawne tworzenia i działania w Polsce – Mariusz Umyszkiewicz- Kierownik ZAZ, Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań” – Małgorzata Trzcińska – Prezes „EMANIO ARCUS” 1. Modelowe rozwiązanie szwedzkie zrealizowane w Legionowie- „Bar Zdrówko”. (Projekcja filmowa) – Małgorzata Trzcińska – Prezes „EMANIO ARCUS” 2. Tradycyjny „Bar Mleczny” w Płocku. (Projekcja filmowa) – Mariusz Umyszkiewicz – Kierownik ZAZ;
16:45 – 17:30 Prezentacja programu pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym – realizowanego w Płocku. – Cezary Dusio – przeds. Prezydenta Miasta Płocka (Z-ca MOPS w Płocku);
17:30 – 18:00 Ramy prawne i organizacyjne wsparcia osób niepełnosprawnych w Niemczech – Jan Hambura – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie;
18:00 – 19:00 Sztuka, kultura i edukacja w aktywowaniu osób niepełnosprawnych.
1. Serce za uśmiech damy Wam, za jeden uśmiech serce całe – muzyczne pasje osób niepełnosprawnych – warunki realizacji i rozwoju. PRO OMNIBUS – Mirosław Satora – Prezes „PRO OMNIBUS” 2. Założenia programowe Radia „Bezpieczna Podróż” – ogólnopolskiej rozgłośni radiowej z programem dla niepełnosprawnych – Paweł Kubalski „MANUS”;
19:00 – 21:00 Zakończenie konferencji i uroczysta kolacja