Powiat Starachowicki: Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnej usługi transportowej

Z usługi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Starachowickiego mające trudności
w poruszaniu się. Usługa będzie świadczona bezpłatnie i polegała na dowozie osób niepełnosprawnych do instytucji publicznych, ośrodków zdrowia itp., wyłącznie w granicach administracyjnych Powiatu Starachowickiego. Zasady korzystania z usługi transportowej zawarte są w Regulaminie korzystania z usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie PCPR w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 lub telefonicznie pod numerem telefonu (41) 274-88-06.


 

Źródło: PCPR Starachowice