17 mln zł na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii

Od początku pandemii koronawirusa było oczywiste, że musimy dołożyć wszelkich starań, by zapewnić osobom z niepełnosprawnościami bezpieczeństwo – mówił podczas piątkowego briefingu prasowego pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Wkrótce do warsztatów terapii zajęciowej trafi 17 mln zł na środki ochrony dla uczestników i pracowników WTZ-ów.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dzięki współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia nowy program wsparcia dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii. To 17 mln zł na ochronę uczestników i pracowników WTZ-ów przed zakażeniem koronawirusem.
Z pomocy będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty – samorządy oraz organizacje pozarządowe, jak również te podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 r. bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. To ok. 970 placówek w całej Polsce.
Ponad 17 mln zł, które jest do podziału, przeznaczone ma być przede wszystkim na takie środki ochrony osobistej jak maseczki, przyłbice czy rękawiczki, a także na zakup środków dezynfekcyjnych. Wnioski należy składać do PFRON. Co ważne, ze środków przeznaczonych na realizację programu placówki będą mogły rozliczyć przedmioty ochronne zakupione jeszcze w czerwcu.
Jak podkreślił obecny na briefingu prasowym prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz, prawie 1,22 mld zł Fundusz przekaże w tym roku samorządom wojewódzkim i powiatowym na wsparcie projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
– Od początku pandemii podejmujemy szereg działań wspierających osoby niepełnosprawne uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej. Uruchomiliśmy specjalny program świadczeń dla pozostających w domach uczestników placówek, zapewniliśmy płynność finansową warsztatów w tym trudnym okresie. Dziś pomagamy warsztatom normalnie i bezpiecznie realizować misję aktywizowania osób niepełnosprawnych – podkreśla Krzysztof Michałkiewicz.
Wsparcie dla WTZ-ów jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanego z UE zestawu działań na rzecz walki z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. Pakiet powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z marszałkami województw i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Pieniądze na projekt pochodzą z dofinansowanego z unijnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


 

Źródło: MRPiPS