Kraków: Zostało kilka dni na zgłoszenia w konkursie „Kraków bez barier”

Celem konkursu „Kraków bez barier” 2019 jest promowanie działań skierowanych na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością, dobrych praktyk w tym obszarze, ludzi i organizacji, których działania promują markę Krakowa w Polsce i na świecie oraz firm, które angażują się w pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem.
Realizacja powyższego celu odbywać się będzie poprzez wyłonienie najlepszych rozwiązań architektonicznych, innowacyjnych technologii i dobrych praktyk realizowanych w Krakowie oraz osobowości, które pomimo swoich ograniczeń realizują swoje pasje, promując miasto, a także firm i instytucji włączających się w działalność na rzecz rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w kategoriach:

 1. „Budownictwo dostępne, w kategoriach:
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • przestrzeń publiczna,
  • obiekty i przestrzenie zabytkowe”;
 2. „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”;
 3. „Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z  niepełnosprawnościami„
 4. „Osobowość roku”;
 5. „Najlepsza Firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”.

Zgłoszenia należy składać do 24.02.2020 r.:

 1. Osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, strefa B, III piętro, pok. 8;
 2. Przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ul.  Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem „Kraków bez barier” 2019;
 3. Drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl .

 

Źródło: UM Kraków