UWAGA! Zostało kilka wolnych miejsc na szkolenia w Białymstoku

Organizator:

Fundacja Szansa Dla Niewidomych – Tyflopunkt w Białymstoku

ul. Legionowa 14/16 lok. 203
15-099 Białystok

Jest jeszcze kilka miejsc na sierpniowe szkolenia w ramach projektu „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic –  zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON.
Zapraszamy:
•członków rodzin osób z niepełnosprawnością wzroku
•wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy
•opiekunów i otoczenie osób niepełnosprawnych ze względu na wzrok
Na szkoleniach przekażemy wiedzę na temat m.in:
•fachowej pomocy osobom z dysfunkcjami wzroku (asystowanie, savoir vivre)
•sprzętów tyflorehabilitacyjnych codziennego użytku
•tajników „świata dotyku i dźwięku”
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, szkolenia odbywają się w Białymstoku.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z tyflopunktem w Białymstoku:
bialystok@szansadlaniewidomych.org
telefon: 857436512