Zielona Góra: Policjanci z miejskiej komendy przeszkolili osoby niewidome

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego w ubiegłym tygodniu odwiedzili podopiecznych Fundacji SZANSA DLA NIEWIDOMYCH Zielona Góra. W siedzibie fundacji odbyło się szkolenie dotyczące zasad ruchu drogowego.
Edukacja dla bezpieczeństwa to jedno z podstawowych zadań zielonogórskich policjantów w działalności profilaktycznej. Staramy się dotrzeć z naszym przekazem do wszystkich grup, od najmłodszych po seniorów. Nie zapominamy także o osobach z niepełnosprawnościami.
Już po raz kolejny współpracujemy z zielonogórskim oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych. Wcześniej zielonogórscy policjanci zorganizowali dla podopiecznych fundacji kurs samoobrony przy okazji którego również były omawiane zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym, bezpieczeństwo mienia i zasady ruchu drogowego.
Na szkoleniu w ubiegłym tygodniu zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczegółowo omówiła kom. Katarzyna Świerkowska-Teska z Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej KMP. Przedstawione zostały między innymi tematy:

  1. • przestrzeganie znaków drogowych a uprawnienia osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna może – pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności – nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, chyba że pod tymi znakami umieszczona jest tabliczka z napisem „dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej T-29;
  2. • oznakowanie zielonogórskiego DEPTAKA (B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach);
  3. • odblaski i ich znaczenie dla bezpieczeństwa osób pieszych;
  4. • bezpieczeństwo pieszego na przejściu dla pieszych, w strefie zamieszkania
  5. • art. 42 ustawy PoRD – niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników RD (sposób noszenia białej laski, definicja drogi – osoba niewidoma musi również używać laski na chodniku, chodzenie z psem przewodnikiem nie zwalnia z obowiązku noszenia białej laski, korzystanie z pomocy osoby trzeciej – nie trzeba nosić laski);
  6. • korelujący z art. 42 – art. 26 ustawy PoRD – kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię niewidomemu używającemu białej laski niezależnie od miejsca, w którym ten ją przekracza;
  7. • pomocna infrastruktura drogowa – coraz częściej stosowane są rozwiązania tyflograficzne (dotykowe) w przestrzeni miasta (na chodnikach oznaczenia fakturowe, na skrzyżowaniach słyszalna sygnalizacja dźwiękowa) – propozycje niedogodności w rozwiązaniach infrakstruktury dla niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego można zgłaszać do zarządcy drogi;
  8. • art. 8 ustawy PoRD – omówienie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej;
  9. • art. 130a ustawy PoRD – pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową skutkuje obligatoryjnym holowaniem na parking strzeżony.

Przypominamy:
Osoby niepełnosprawne – zarówno piesi jak i kierowcy – mimo przyznanych im przywilejów, są również zobowiązani do przestrzegania większości zasad tak samo jak pełnosprawni uczestnicy ruchu drogowego.


 

Źródło: WRD KMP Zielona Góra