Zielona Góra. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
21.05.2019 (wtorek), godz. 10:00
Oddział ZUS w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra


 

Harmonogram:
1. 10.00 – 13.00 porady ekspertów – stanowiska instytucji PFRON, NFZ, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Centrum Integracja, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Szansa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
2. zasady savoir-vivr’e wobec osób z niepełnosprawnością ruchową, – pokaz z udziałem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, problemy i oczekiwania osób z niepełnosprawnością – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;
3. zasady savoir-vivr’e wobec osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – pokaz z udziałem osoby niedowidzącej – potrzeby osób z niepełnosprawnością narządu wzroku; tor do przejścia z pomocą białej laski.
Zaproszone instytucje:
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze;
2. Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze;
3. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze;
4. Centrum Integracja;
5. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne w Zielonej Górze;
6. Fundacja Szansa dla Niewidomych w Zielonej Górze.