PFRON z ograniczeniem sprawozdawczości dla pracodawców

Przez pięć lat PFRON zmniejszył o 74 proc. przeciętną liczbę wymaganych od firm danych sprawozdawczych – wynika z badania Grant Thornton, zrealizowanego pod patronatem Konfederacji Lewiatan.
Jak wskazuje Grant Thornton, przez pięć lat PFRON ograniczył swoje potrzeby sprawozdawcze od firm przeciętnie z 50 do 13 sprawozdań rocznie. To głównie skutek zmiany, zgodnie z którą od firm zatrudniających osoby niepełnosprawne wymaga obecnie dwóch formularzy miesięcznie zamiast czterech, jak było to pięć lat temu.

Chcemy być instytucją przyjazną pracodawcom. Dlatego jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnych zmian dotyczących sposobu przekazywania sprawozdań finansowych. Już w tym roku odchodzimy od wersji papierowej i będziemy przyjmować jedynie sprawozdania elektroniczne – zapowiada prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Planowane zmiany zakładają też zwolnienie z obowiązku dostarczenia do PFRON sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców, którzy są zobowiązani przekazać je do Krajowego Rejestru Sądowego. Szczegółowe informacje na temat sposobu i daty składania sprawozdań finansowych za 2019 r. zostaną w odpowiednim czasie umieszczone na witrynie pfron.org.pl.
Wsparcie rynku pracy osób niepełnosprawnych to kluczowy obszar działań PFRON. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy prawie 3,5 mld złotych. Te środki trafiają do pracodawców, w formie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, do osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników – w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto przedsiębiorcy mogą uzyskać z PFRON dofinansowanie m.in. na przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: inf. pras.