13. emerytura a dochód osoby niepełnosprawnej przy uldze rehabilitacyjnej

  1. • emerytury nie wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej.
  2. • Podobnie jest z alimentami na dzieci i świadczeniem uzupełniającym, określonymi w ustawie PIT, a także z zasiłkiem pielęgnacyjnym.
  3. • Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 r.

Dalszy ciąg artykułu poniżej.

Abyśmy mogli się nadal rozwijać, potrzebne jest nam Państwa wsparcie. W związku z tym prosimy o przekazanie nam 1% podatku. Wystarczy, że w odpowiednim polu zeznania podatkowego wpiszecie Państwo nasz numer KRS: 000066293. Dziękujemy!


 

Zgodnie z przepisami o 13. emeryturze[1] nie wlicza się jej do dochodu osoby niepełnosprawnej, który ustala się dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Ma to znaczenie dla podatników mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, które w 2019 r. otrzymały 13. emeryturę.

Jak obliczyć dochód osoby niepełnosprawnej

Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się zatem pod uwagę zarówno 13. emerytury (zgodnie z przepisami o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.), jak i innych dochodów:

  1. • alimentów na rzecz dzieci[2]
  2. • świadczenia uzupełniającego[3] oraz
  3. • zasiłku pielęgnacyjnego.

Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 r.


 

Źródło: MF