III Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku

Termin i miejsce wydarzenia:
28.02.2020 (piątek), godz. 08:00
Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie
ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków
Wstęp wolny. Zapisy:
https://forum-edukacji.konfeo.com.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 lutego 2020.


 

III Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku, organizowane w Zespole Szkół w Krakowie, dedykowane jest osobom i instytucjom, które wspierają kształcenie osób z dysfunkcją wzroku, kierują dalszą drogą kształcenia, a także zawodowo zajmują się edukacją i rewalidacją osób niewidomych i słabo widzących lub interesują się tym zagadnieniem.

Program Forum:

 1. 8.00 – Rejestracja uczestników
 2. 8.30 – Powitanie gości
 3. 8.40 – Wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Krakowie
 4. 8.50 – Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
 5. 9.00 – Wystąpienie Dyrektora Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa
 6. 9.10 – Niedowidzący a słabo widzący – lekarz okulista
 7. 9.30 – Wsparcie rozwoju dziecka z dysfunkcją narządu wzroku
 8. 9.50 – Od pisma brajla do nowych technologii
 9. 10.10 – Tyflomatematyka
 10. 10.30 – Przerwa kawowa
 11. 11.00 – Prezentacja sposobu pracy tyflopedagoga oraz wyposażenia pracowni przystosowanych do pracy z osobami z dysfunkcją wzroku: rehabilitacja wzroku w nauczaniu wczesnoszkolnym, pracownia plecionkarska, rehabilitacja – gimnastyka korekcyjna
 12. 12.15 – Kształcenie zawodowe młodzieży z niepełnosprawnością narządu wzroku – umiejętności na całe życie
 13. 12.30 – Wsparcie przez psa przewodnika w codziennej drodze
 14. 12.45 – Internat + rewalidacja = SUKCES
 15. 13.00 – Wsparcie osób niewidomych i słabo widzących przez organizacje pozarządowe
 16. 13.15 – Pracodawca dla niepełnosprawnego pracownika
 17. 13.30 – Podsumowanie Forum
 18. 13.40 – Obiad
 19. 14.00 – Indywidualne konsultacje z Dyrekcją Centrum, psychologiem, rehabilitantem wzroku, nauczycielem orientacji, wychowawcą w internacie, nauczycielem zawodu, przedstawicielem organizacji pozarządowej