Kobiecość w niepełnosprawności

Seminarium naukowe
Termin i miejsce wydarzenia:
25.01.2020 (sobota), godz. 11:00
Uniwersytet Rzeszowski (budynek A0)
ul. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
Wstęp wolny


 

Społeczne i kulturowe następstwa zmian zachodzących w świecie są od lat powszechnie dostrzegane przez środowisko naukowe. Szczególnie istotne wydaje się obecnie przeformułowanie utrwalonej koncepcji niepełnosprawności, traktującej ją jako osobistą tragedię. Nowy paradygmat niepełnosprawności akcentuje społeczny wymiar i podkreśla prawa osób z niepełnosprawnością do wolności i różnorodności. Wciąż przestrzenią wymagającą uwagi pozostaje kwestia kobiecości, męskości, atrakcyjności, relacji i miłości osób z niepełnosprawnością.
W odpowiedzi na to Zakład Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego dnia 25 stycznia 2020 roku organizuje Drugie Seminarium Naukowe studiów nad niepełnosprawnością, poświęcone problematyce kobiecości w niepełnosprawności.
W program Seminarium wpisana jest wystawa fotografii Tamary Pieńko z cyklu „Wdzięczność” będąca częścią projektu pod tym samym tytułem zrealizowanego z dr Alicją Długołęcką.  Ideą projektu „Wdzięczność” jest ukazanie kobiety i jej cielesności, emocji. Część naukową stanowić będzie panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli środowiska nauki i kultury.
Wydarzenie ma na celu promowanie dobrych praktyk i przełamywanie tabu w zakresie kobiecości i niepełnosprawności.

Program seminarium:

 1. 11:00 „Biały Śpiew” – wokół subiektywności, to co własne, osobiste i niejednoznaczne
  Dlaczego Disability Studies w koncepcji kobiecości? – wprowadzenie w tematykę Seminarium i przywitanie Gości
  Wdzięczność wobec ciała – rozmowa z Autorkami projektu Alicją Długołęcką i Tamarą Pieńko, rozmawia Remigiusz Kijak
 2. 12:00 Przekraczając oczywistość – prezentacje zaproszonych Gości, część 1
  Marcin Wlazło (Uniwersytet Szczeciński)
  „Kobiece Disabilty Studies”
  Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
  „Niepełnosprawność – kobiecość – opresja”
  Remigiusz Kijak (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski)
  „Pyszne włączanie – FemDisability Studies”
 3. 12:00-12:15 Przerwa kawowa
 4. 12:15-13:15 Przekraczając oczywistość – prezentacje zaproszonych Gości, część 2
  Teresa Żółkowska (Uniwersytet Szczeciński)
  „O Zaufaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną”
  Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski)
  „Dekonstrukcja inkluzji”
  Alicja Długołęcka
  „Kobieta, ciało, niepełnosprawność, Wdzięczność”
 5. 13:30-15:00 Panel dyskusyjny
  „Zróżnicowania, niejednoznaczności, odkrycia – Zaproszeni Goście w ogniu trudnych pytań” oraz dyskusja otwarta zadaj pytanie – prowadząca Marta Lorczyk