Łowicz: Ruszył nabór do Łowickiego Centrum Wsparcia Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – Powiat Łowicki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” ogłasza uzupełniający nabór uczestników do projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego”. Jest skierowany do zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego dorosłych osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność oraz z ich otoczenia.
W ramach projektu są świadczone rozmaitego rodzaju usługi społeczne, a wśród nich usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dowóz posiłków do domów dla uczestników projektu, transport, a także specjalistyczne poradnictwo, wsparcie pracownika socjalnego i stworzenie indywidualnych ścieżek wsparcia oraz wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej pomocy lub wiedzące o osobach potrzebujących takiego wsparcia, powinny zgłosić się do PCPR w Łowiczu. Szczegółowych informacji dotyczących projektu i zgłoszeń udziela koordynator projektu – Iga Nodzak- Krupa pod numerami telefonów:
(46) 837-03-44,
(46) 830-01-77 oraz telefonem do Biura Projektów:
667-855-886,
adres email: iga.pcprlowicz@o2.pl


 

Źródło: PCPR Łowicz