Gmina Świerklany wypowiada wojnę barierom dla niepełnosprawnych

W Gminie Świerklany powstał zespół, którego celem będzie zbadanie tematu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do zadań zespołu, który powołany został na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany z dnia 4 października 2019 roku, należy m.in. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Świerklany oraz przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania niniejszego dostępu na terenie całej gminy. Na czele zespołu stanął koordynator ds. dostępności, który pokieruje jego pracami.
Urząd Gminy zachęca osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym również osoby o różnym stopniu i rodzajach niepełnosprawności, a także ich opiekunów i rodziny, do zgłaszania swoich uwag – z jakimi problemami natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej się zmagają. W szczególności cenne będą uwagi i wskazówki osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających jakikolwiek problem z poruszaniem się (np. osoby starsze), niewidome i niedowidzące, głuche i niedosłyszące oraz osoby mające problemy z komunikacją werbalną.
Uwagi, opinie i sugestie można zgłaszać na różne sposoby – dzwoniąc pod nr tel. (32) 432-75-27, 432-75-00, wysyłając maila na adres: bariera@swierklany.pl lub też można odwiedzić samemu lub z opiekunem Urząd Gminy Świerklany – biuro nr 00.9 (parter).


 

Źródło: UG Świerklany