e-Receptę można otrzymać nawet SMS-em

Od dn. 8 stycznia 2020 roku lekarz ma obowiązek wystawić receptę elektroniczną. Pacjent otrzymuje informację o e-recepcie w postaci:
SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu, lub/i
e-maila z załączoną w PDF-ie informacją o e-recepcie, albo
wydruku informacyjnego.
Bezpłatny SMS oraz e-mail są wysyłane z systemu e-zdrowie tylko wtedy, gdy pacjent zalogował się na Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl  i uzupełnił w zakładce „Moje konto” nr telefonu lub/i adres poczty elektronicznej.
Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lekarz przekazuje mu wydruk informacyjny.
Wydruk informacyjny jest też przekazywany zawsze na żądanie pacjenta, nawet jeśli ma on aktywowane IKP.
Podczas wizyty domowej, czyli w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania albo w przypadku świadczenia udzielanego telemedycznie, jeśli lekarz nie ma możliwości wydania wydruku, a pacjent nie ma aktywnego IKP, należy wydać informację o e-recepcie w innej uzgodnionej postaci (np. odręczny dokument, e-mail) zawierającej co najmniej klucz lub kod dostępu do e-recepty oraz nazwę produktu leczniczego (art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy prawo farmaceutyczne).
W przypadku, gdy pacjent ma aktywne IKP, a podczas wizyty w gabinecie występują jedynie problemy z drukarką – należy wystawić e-receptę. Pacjent otrzyma wówczas SMS lub/i e-mail (w zależności od tego, jaki rodzaj powiadomień ustawił na swoim IKP), który umożliwi mu realizację e-recepty. Dodatkowo pacjent może w dowolnym momencie zalogować się na IKP i sprawdzić jak przyjmować lek.


 

Źródło: NFZ / CSIOZ