Ostatni dzwonek na zgłoszenie się do konkursu Innovathon Dla Dostępności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po raz drugi jest organizatorem konkursu Innovathon Dla dostępności, który odbędzie się w Warszawie.
Podczas 7 godzinnego maratonu projektowania uczestnicy będą wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania ułatwiające dostęp do usług, produktów, przestrzeni publicznych dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Celem jest także inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu innowacji i rozwiązań problemów społecznych z obszaru dostępności.
Uczestnicy wydarzenia w ramach zajęć warsztatowych będą pracowali nad prototypami rozwiązań, następnie je publicznie prezentowali.
Wydarzenie odbędzie się 30 stycznia w godzinach 10:00-17:00 w Domu Innowacji Społecznych przy ul. Brackiej 25 w Warszawie.
INNOVATHON jest dla każdego, kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak zwiększyć dostępność , a tym samym ułatwić samodzielność osobom starszym i z niepełnosprawnościami.
Organizatorzy zapraszają drużyny – od 3 do 5 osób – i uczestników indywidualnych. Osoby, które zgłoszą się indywidualnie zostaną zaproszone przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub będą mogły dołączyć do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób. Obecni na miejscu moderatorzy pomogą wam usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania zwiększającego dostępność, które następnie zostanie ocenione przez Jury. Najlepsze rozwiązanie może liczyć na nagrodę w wysokości 2 000 zł. Ponadto wygenerowane podczas INNOVATHONU DLA DOSTĘPNOŚCI pomysły mogą zostać zgłoszone do INKUBATORA DOSTĘPNOŚCI i uzyskać grant do 100 000 zł.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla drużyny
Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
Formularz należy wypełnić, a jego podpisany scan/ zdjęcie przesłać na adres abolcek@rops.krakow.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2020 r. do północy!


 

Źródło: ROPS