Renty i emerytury w górę – komisja polityki społecznej i rodziny poparła projekt

W marcu 2020 r. najniższa emerytura wyniesie 1200 zł, a świadczenia będą wzrastały o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł – takie założenia znalazły się w projekcie ustawy dotyczącej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie, a komisja polityki społecznej i rodziny poparła projekt.
Jednym z ważnych elementów systemu ubezpieczeń społecznych jest waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.
– Naszym obowiązkiem jako rządzących jest zapewnienie podstawowego finansowego bezpieczeństwa obywateli. Na szczególną uwagę zasługują grupy najbardziej zagrożone ubóstwem, wykluczeniem, mniej samodzielne. Emeryci i renciści, którzy często prowadzą małe jedno lub dwuosobowe gospodarstwa domowe, a wielu z nich otrzymuje niewysokie świadczenia, są taką grupą. Dlatego w 2020 r. zaproponowaliśmy, podobnie jak w roku 2019, modyfikację dotychczas obowiązujących zasad – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Projekt ustawy, który w środę poparła sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny, zakłada zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł, a także podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do:

  1. • 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  2. • 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

– Przy takiej zmianie sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, osoby pobierające najniższe emerytury i renty dostałyby kwotę waloryzacji na poziomie 100 zł. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 75 zł – tłumaczy minister Marlena Maląg. Jak dodaje, gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, otrzymałyby kwotę 35,64 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 26,73 zł). Tak więc w  przypadku najniższych emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – w  stosunku do obecnie obowiązujących zasad waloryzacji – podwyżka świadczenia byłaby wyższa o 64,36 zł.
Oznacza to tym samym, że świadczenia te zostałyby podwyższone o 9,09 proc., zamiast o 3,24 proc. (przy zachowaniu w 2020 r. dotychczasowych zasad waloryzacji świadczeń).
– W związku z waloryzacją emerytur i rent próg dochodowy przy świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych wzrośnie z 1600 zł do 1700 zł – dodaje szefowa MRPiPS.


 

Źródło: MRPiPS