Fundacja Aktywizacja partnerem PFRON w programie „Praca-Integracja”

Fundacja Aktywizacja zadba o zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Poczcie Polskiej, grupie ENEA i PKN ORLEN. Spółki współpracują z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Praca-Integracja”, dzięki któremu zatrudnienie znajdzie 600 osób z niepełnosprawnościami.
Oferta Fundacji Aktywizacja wyłoniona została w konkursie i pełnić będzie rolę agencji zatrudnienia. Do jej zadań będą należeć m.in. rekrutacja, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz przygotowanie do zatrudnienia, jak również wspieranie osób niepełnosprawnych w pierwszym okresie zatrudnienia. Organizacja będzie też wspierać kadrę menedżerską poprzez szkolenia i spotkania informacyjne w zakresie zarządzania pracownikami z niepełnosprawnościami.
Fundacja Aktywizacja działa na rzecz usamodzielnienia i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
„Praca-Integracja” to realizowany w ramach kampanii prozatrudnieniowej „Aktywni Plus” program, który ma zwiększyć odsetek niepełnosprawnych pracowników w spółkach z udziałem skarbu państwa. Porozumienia o współpracy w ramach programu podpisały dotychczas Poczta Polska, grupa ENEA i PKN ORLEN, a niedawno również PKO Bank Polski.

– Poprzez realizację pilotażowego programu „Praca-Integracja” chcemy we współpracy z dużymi przedsiębiorcami realizować misję społecznej odpowiedzialności biznesu i promować aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Prezes Michałkiewicz zwraca uwagę, że do realizacji inicjatywy „Aktywni Plus”, która obejmuje trzy programy o łącznym budżecie prawie 24 mln zł, zaproszone zostało szerokie grono podmiotów, wśród których znalazły się także uczelnie, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.
W ramach programu „Praca-Integracja” PFRON przekazuje środki nie tylko na rekrutację i rozpoznanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności, ale także na umożliwienie uzyskania przez osoby niepełnosprawne pożądanych kwalifikacji i umiejętności.
Finansowane mogą być też działania niwelujące bariery utrudniające zatrudnienie. Chodzi m.in. zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera, dojazd do pracy, a także wykorzystanie innowacyjnych metod, których celem jest utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.


 

Źródło: inf. pras.