Podlasie: 5 milionów zł. na powrót do aktywności dla osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kolejne projekty, zakładające pomoc dla osób w trudnej sytuacji. Była to piąta i zarazem ostatnia część rozstrzygnięcia konkursu na projekty zakładające powrót do aktywności społeczno-zawodowej. Tym razem dotacje przekroczyły 5 mln zł.
Jeden z pięciu projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, które zakwalifikowały się do dofinansowania poprowadzi Fundacja Praca dla Niewidomych. Obejmie on 20 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, zamieszkałych w Białymstoku, powiecie białostockim i wysokomazowieckim. Projekt przewiduje kompleksową aktywizację społeczną i zawodową oraz pracę w ZAZ Krzyżewo. Koszt wynosi 391 tys. zł, a dofinansowanie 331,7 tys. zł
Była to piąta i zarazem ostatnia część rozstrzygnięcia konkursu z działania 7.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (rozwój działań aktywnej integracji). Łącznie dofinansowanych zostało 27 projektów, a dotacja z RPOWP wyniosła 26,2 mln zł.


 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego