Powrót do zdrowia i pracy dzięki kompleksowej rehabilitacji

Źródło: inf. pras.


 

Ruszył nabór do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez PFRON we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:

  1. ◾ zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
  2. ◾ psychospołecznym – m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
  3. ◾ medycznym – poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

W projekcie mogą wziąć udział:

  1. osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
  2. osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
  3. osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwością aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrotem do aktywności zawodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone będą dzięki finansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dzięki środkom z Budżetu Państwa.
Wsparcie dla osób z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego realizowane będzie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu.
Średni przewidywany czas pobytu osoby zakwalifikowanej do kompleksowej rehabilitacji to 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny bądź niestacjonarny. Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej ustalany będzie indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu prosimy kierować bezpośrednio do Oddziału Wielkopolskiego PFRON.
Kontakt:
Patrycja Królak:
Tel.: (61) 666-46-10;
E-mail: pkrolak@pfron.org.pl