Nowe umowy. Od 3 grudnia zwrot za dowóz ucznia według nowych zasad

3 grudnia wejdą w życie nowe przepisy w sprawie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. „Wprowadzają chaos” – ocenia burmistrz Strumienia.
Wójtowie w całej Polsce będą obliczać zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły przez rodziców według tego samego wzoru – to główne założenie nowelizacji, która w poniedziałek ukazała się w Dzienniku Ustaw i za 14 dni zacznie obowiązywać.
Anna Grygierek zwraca uwagę, że nowe regulacje pojawiają się w połowie roku szkolnego, kiedy umowy z rodzicami już zostały podpisane na podstawie dotychczasowych przepisów. Teraz rodzice będą mieli 30 dni od wejścia w życie ustawy na wypowiedzenie tych umów.
Kluczowym elementem nowego wzoru jest liczba kilometrów przejechanych „z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem”. Kilometrówka będzie liczona inaczej w przypadku, gdy opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, a inaczej w przypadku, gdy opiekun zmuszony jest w tym celu zmienić czy wydłużyć trasę jego przejazdu.


 

Całość artykułu przeczytacie pod poniższym adresem:
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/194395/Nowe-umowy–Od-3-grudnia-zwrot-za-dowoz-ucznia-wedlug-nowych-zasad-