„Drogowskazy zdrowia” – ruszył projekt fundacji „Świat według Ludwika Braille’a”

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” rozpoczęła rekrutację do projektu pn. „Drogowskazy Zdrowia”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie publiczne polega na opracowaniu i wydaniu publikacji (książki) o charakterze edukacyjnym oraz bezpłatnym przekazaniu osobom niewidomym, słabowidzącym i organizacjom działającym na rzecz tych osób. Publikacja dostępna będzie w 3 formatach: w systemie Braille’a, w druku powiększonym i w wersji HTML (wydawnictwo internetowe).
Celem projektu pn. „Drogowskazy Zdrowia” jest wzrost dostępu osób z dysfunkcją wzroku do publikacji o charakterze edukacyjnym z zakresu chorób cywilizacyjnych oraz ich profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej. Osoby te, ze względu na swoją niepełnosprawność, mają ograniczony dostęp do powszechnej literatury medycznej. Wydawcy nie uwzględniają potrzeb tej grupy Czytelników, wydając publikacje w czarnym druku, zbyt małą czcionką, z pominięciem pisma Braille’a. Jest to poważana bariera ograniczająca dostęp tych osób do ważnych informacji z dziedziny profilaktyki zdrowia. Informacje te, w wielu przypadkach, mogą uratować zdrowie, a nawet życie ludzkie.

Zasady uczestnictwa w projekcie

Rekrutacja dokonywana jest na terenie Polski (wszystkie województwa),
Zgłoszenia można przesyłać drogą internetową, listowną lub telefonicznie,
Nabór ma charakter otwarty, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria formalne

  1. – dla osób fizycznych: orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku,
  2. – dla organizacji: wpis do KRS dotyczący działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Odbiorcy projektu

  1. – osoby niewidome posługujące się brajlem
  2. – osoby słabowidzące korzystające z druku powiększonego
  3. – organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (wersja w powiększonym druku)
  4. – odbiorcy korzystający z wydawnictwa internetowego (osoby niewidome, słabowidzące, rodziny, asystenci, wolontariusze i inni)

Sposób złożenia zamówienia

Zapotrzebowanie na poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących pn. „Drogowskazy zdrowia” można złożyć:

  1. – elektronicznie: za pośrednictwem adresu e-mail drogowskazy@swiatbrajla.org.pl
  2. – telefonicznie: dzwoniąc pod numer telefonu: 697-121-728,
  3. – listownie: pisząc na adres: Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” ul. Powstania Styczniowego 95D/2, 20-706 Lublin (z dopiskiem „Drogowskazy zdrowia”).

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Pani Patrycja Rokicka.
Zadanie realizowane jest w ramach konkursu PFRON nr 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”. Okres realizacji zadania: od 01.04.2020 do 31.12.2020.


 

Źródło: Materiały nadesłane