Nagroda Prezydenta Rp „Dla dobra wspólnego” Wśród nominowanych działacze na rzecz niepełnosprawnych

W wyniku posiedzenia Kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”  w dniu 22 lipca 2019 roku nominacje w IV edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali między innymi:

W kategorii Człowiek-lider:

  1. Krystyna Mrugalska – założycielka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Warszawa)

W kategorii Instytucja-organizacja:

  1. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie tylko…” i Teatr Zawodowy Osób z Niepełnosprawnościami Teatr O.N. (Warszawa)

W kategorii Dzieło, przedsięwzięcie-projekt:

  1. Café Równik – klubokawiarnia, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną (Wrocław)
  2. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych –  aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w imprezach sportowych (Wrocław)l

 

Źródło: Prezydent.pl