Z inicjatywy Fundacji Mir, przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powstanie zespół roboczy ds. osób z niepełnosprawnościami

W piątek, 11 października w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyło się spotkanie, które było efektem skierowanej przez Fundację Mir w sierpniu br. do Prezes Zakładu, Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej propozycji współpracy na płaszczyźnie informacyjnej, dotyczącej świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
W spotkaniu wzięli udział:

  1. • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS;
  2. • Dorota Bieniasz, Członek Zarządu ZUS;
  3. • Małgorzata Lipowska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego;
  4. • Ewa Bednarczyk, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych;
  5. • Elżbieta Czyżowska, dyrektor Gabinetu Prezesa
  6. • przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania Pani prof. Gertruda Uścińska podjęła decyzję, aby utworzyć zespół roboczy ds. osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. W jego skład wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy ZUS. Taka formuła współpracy otwartej na dialog społeczny pozwoli na stałą wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie merytoryczne i rozwiązywanie problemów.
Podczas spotkania prof. Gertruda Uścińska powiedziała – Zainteresowanie świadczeniem uzupełniającym jest ogromne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już ponad 250 tys. wniosków, a ich liczba z dnia na dzień stale rośnie. Wydaliśmy już ponad 38 tys. decyzji w zakresie tego świadczenia. Zależy nam, aby osoby, które chcą uzyskać tę formę wsparcia, posiadały niezbędną wiedzę na jego temat. Dlatego też zaprosiliśmy do współpracy organizacje pozarządowe, które na co dzień działają na rzecz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Państwa perspektywa i doświadczenie jest dla nas bezcenne.
Zakład realizuje wiele działań we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednak to właśnie świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych wymaga szczególnego zaangażowania wszystkich interesariuszy, aby wdrożenie i realizacja tej formy wsparcia odniosła zakładany rezultat.
Fundacja Mir w odpowiedzi na sygnały czytelników portalu mir.org.pl, już od przyszłego tygodnia uruchomi specjalną skrzynkę mailową, na którą będziecie Państwo mogli przesyłać swoje uwagi, problemy i pytania związane z Waszymi sprawami w Zusie, które następnie będziemy na bieżąco przedstawiać na posiedzeniach zespołu roboczego.


 

Źródło: Fundacja Mir / ZUS