Studencie! Złóż elektroniczny wniosek o dofinansowanie z PFRON na naukę, a dostaniesz nawet o 800 złotych więcej!

Studentom przypominamy, iż 10 października upływa termin na składanie wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).
Jeżeli do tej pory nie zdążyliście złożyć wniosku, zróbcie to drogą elektroniczną przez portal SOW, a dzięki temu otrzymacie nawet o 800 złotych więcej.
– jest to dedykowany system przygotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dzięki temu, PFRON rozszerzył możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia  – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.
System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.
Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
• uzyskanie informacji,
• wypełnienie wniosku,
• podpisanie i złożenie wniosku,
• dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
• zapoznanie się ze wzorem umowy,
• rozliczenie dofinansowania.
Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.