Międzynarodowy Maraton Rowerowy „Widzę! Mogę! Pomogę!” 2019

Międzynarodowy Maraton Rowerowy „Widzę! Mogę! Pomogę!” to rajd tandemowy dla
osób niewidomych, słabowidzących oraz widzących w wieku 18 – 25 lat, z Niemiec, Polski i
Ukrainy.

Pragniemy, żeby Maratom Rowerowy stał się przykładem solidarności społecznej
w sferze międzynarodowej pracy z młodzieżą i promował aktywne uczestnictwo we
wspólnym tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy przełamywać stereotypy
dotyczące osób niepełnosprawnych, zapobiegać stygmatyzacji oraz zachęcać
społeczeństwo i społeczności lokalne do akceptacji odmienności.
Dla osiągnięcia tych celów:

 1. • stwarzamy środowisko dla wspólnego kontaktu osób z uszkodzeniami wzroku oraz
  widzących z trzech krajów uczestniczących w projekcie, które będzie sprzyjało
  wymianie doświadczeń i stwarzało możliwość uczenia się od siebie nawzajem;
 2. • podkreślamy znaczenie edukacji nieformalnej, obejmującej osoby z różnych
  środowisk, na szczeblu międzynarodowym;
 3. • zwiedzimy różnorodne atrakcje turystyczne, a także odwiedzimy instytucje związane
  z szerzeniem oświaty i promowaniem kultury, które napotkamy na trasie rajdu;
 4. • przeanalizujemy dostępność tych miejsc dla osób niewidomych, niedowidzących i
  słabowidzących;
 5. • będziemy promować idee solidarności społecznej i uwrażliwiać lokalne władze na
  potrzeby osób dotkniętych schorzeniami narządu wzroku”.

Na trasie rajdu organizatorzy planują zorganizowanie różnych wydarzeń społecznych, takich jak warsztaty, szkolenia i dyskusje uczestników rajdu z lokalnymi mieszkańcami. Ich tematyką będzie uczynienie świata bardziej dostępnym dla osób
niepełnosprawnych.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu i doświadczeniu organizacji pozarządowej „Institute
of Ukrainian Studies”, która od roku 2015 organizuje Maraton Rowerowy w różnych
regionach Ukrainy. Maraton Rowerowy „Widzę! Mogę! Pomogę!” 2019 jest pierwszym
rajdem, który odbywa się w ramach współpracy międzynarodowej. Wezmą w nim
udział 33 osoby z Niemiec, Polski i Ukrainy – 8 uczestników z każdego kraju, z czego 4
widzących i 4 niewidomych lub słabowidzących. Ponadto każde z państw uczestniczących w
rajdzie wyznaczy dwóch liderów grupy oraz jednego asystenta. Uczestnikami Maratonu
Rowerowego mogą zostać osoby w wieku od 18 do 25 lat.
Przez trzy tygodnie podróży Maraton
Rowerowy pokona odległość około
tysiąca kilometrów
z zachodniej Ukrainy, przez południową
Polskę, kończąc trasę w Berlinie. Na
start wydarzenia, który odbędzie się 29
sierpnia 2019 roku w Iwano- Frankiwsku, zaproszeni zostaną
przedstawiciele lokalnych władz,
działacze społeczni, miłośnicy
kolarstwa i wszyscy zainteresowani, którzy chcą wesprzeć uczestników Maratonu
Rowerowego. Po tygodniu spędzonym na Ukrainie, 4 września rajd na kolejny tydzień
przeniesie się na terytorium południowej Polski. Ostatni, tygodniowy etap rajdu uczestnicy spędzą
w Niemczech i jadąc przez Brandenburgię, 15 września zatrzymają się na przedostatnim
postoju w miejscowości Storkow. Tam idea rajdu zostanie zaprezentowana podczas
dziesiątego przyjęcia na dziedzińcu zamkowym. 17 września 2019 roku uczestnicy będą
świętować zakończenie Maratonu Rowerowego w Berlinie.

Chcesz wziąć udział w rajdzie? Zgłoś się!

Rajd odbędzie się od 27 sierpnia do 19 września 2019. Poszukiwani są uczestnicy z uszkodzeniami wzroku oraz osoby widzące w wieku od 18 do 25 lat. Pożądana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, aby brać udział w zajęciach grupowych i dyskusjach. Ponadto potrzebny będzie ważny paszport oraz ubezpieczenie turystyczne.
Pierwszeństwo będzie przyznane osobom, które chcą wziąć udział w całym rajdzie. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych etapach rajdu
Opłata za udział w Maratonie Rowerowym wynosi 215 PLN
Organizatorzy Maratonu Rowerowego pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia, zajęć grupowych oraz koszt transportu (w ramach ustalonego limitu). Zakwaterowanie w schroniskach młodzieżowych i miejscach o podobnym standardzie.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w rajdzie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.