Uniwersytet Łódzki: Medal dla projektu „Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką” na INTARG 2020

Projekt „Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką”, którym kieruje prof. Aneta Pawłowska (Instytut Historii Sztuki UŁ), zdobył srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2020 online. Myślą przewodnią Edycji Specjalnej INTARG było hasło „Innowacje społeczne w służbie wspólnego dobra”.
Podczas targów zaprezentowano rozmaite prospołeczne innowacje z wielu krajów, branż i dziedzin. Jedną z nich są opracowywane przez zespół naukowców z UŁ audiodeskrypcje, czyli werbalne opisy dzieł sztuki, których użycie zwiększa szanse osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr kultury. Dzięki audiodeskrypcji osoby niewidome lub słabowidzące mogą zapoznać się np. z obrazami w przestrzeni muzealnej. Opisy audiodeskrypcyjne wykonywane są na potrzeby kolejnych placówek muzealnych, w tym Muzeum Sztuki, Muzeum Miasta Łodzi czy Muzeum Fabryki.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


 

Źródło: UŁ