Drugi dzień posiedzenia Sejmu – 500 plus dla niepełnosprawnych i rozwiązania w obszarze e-zdrowia

Źródło: Sejm RP


 

W czwartek 18 lipca Sejm kontynuował pracę nad projektem o świadczeniu uzupełniającym, przewidującym przyznanie świadczenia w wysokości 500 zł miesięcznie osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Projekt został ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Następnym punktem poddanym pod debatę był rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Przewiduje on wprowadzenie pakietu zmian służących przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Proponowane ułatwienia maja służyć pacjentom, jak np. możliwość założenia w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta, złożenia zdalnie deklaracji wyboru lekarza, wystąpienie zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego czy skorzystanie z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel. Z kolei w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne możemy przykładowo wymienić wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego, wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni i wiele innych. Do III czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań.